Menu Zamknij

Twoja Szansa

Informujemy, że realizujemy projekt „Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i pracujących w wieku od 18 do 30 lat mieszkających na terenie Chorzowa i miast ościennych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu specyficznej sytuacji rodzinnej. Projekt jest realizowany od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2015 poprzez doradztwo zawodowe, coaching, szkolenie z języka angielskiego, z podstaw obsługi komputera, poradnictwo psycho-społeczne i obywatelsko-prawne. Szczegóły na stronie projektu