Menu Zamknij

Bezpłatna konferencja pt. Aktywne metody integracji społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Aktywne metody integracji społecznej” organizowanej przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” przy współpracy Chorzowskiego Centrum Kultury.

W czasie konferencji zostaną poruszone tematy:

  • nowych form integracji społecznej,
  • barier utrudniających wdrażanie strategii i ich spójności z aktualnymi problemami społecznymi.
  • dobre praktyki na przykładzie grupy lokalnej z Katowic.

Dodatkowo, udział w konferencji pozwoli na rozbudowywanie sieci współpracy i partnerstwa, zarówno między organizacjami pozarządowymi, jak i między organizacjami pochodzących z pozostałych sektorów.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia o godz. 10.00 w Starochorzowskim Domu Kultury na ul. Siemianowickiej 59 w Chorzowie.

Program konferencji

10:00Rejestracja uczestników
10:20-10:35Przywitanie uczestników
10:35-10:50Integracja społeczna przez aktywizację – Jolanta Radecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
10:55-11:15Aktywne metody integracji społecznej – prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka
11:20-12:00Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych – Iwona Nowak oraz lider lokalnej grupy z Katowic
12:00-12:25Przerwa kawowa
12:30-13:00Występ grupy Teatralnej Outsider
13:10Podsumowanie

Opis prelegentów

Iwona Nowak
Organizatorka społecznościowa w 3 dzielnicach Katowic oraz trenerka praw człowieka. Od 2008 roku aktywnie działa w sektorze NGO. Uczestniczyła w wielu szkoleniach krajowych i międzynarodowych związanych z tematyką praw człowieka. Ukończyła Europejski Program Magisterski w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji (E.MA). Obecnie bierze udział w Szkole Trenerów Meritum. Szczególnie interesuje ją zagadnienie partycypacji społecznej oraz sytuacja kobiet i uchodźców w Europie.

Aldona Frączkiewicz-Wronka
Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polityką społeczną, zarządzaniem w sektorze publicznym, a głównie w segmencie organizacji realizujących usługi publiczne i społeczne w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.
Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji dotyczących wskazanej tematyki. Zajmuje się szkoleniem kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i administracji publicznej. Pracuje dla wielu podmiotów publicznych m.in.: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Jolanta Radecka
Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Pomocy Społecznej, Zarządzanie Funduszami Europejskimi, Menedżer Ekonomii Społecznej, a także genderowych studiów podyplomowych Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 członkini Rady Regionalnej Platformy Współpracy działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie na rzecz współpracy środowiska pomocy i integracji społecznej w wypracowaniu efektywnych metod i narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie małopolskim. Obecnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach. Koordynatorka projektów z obszaru pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Grupa Teatralna Outsider
Grupa teatralna Outsider działa od 2006 roku. Początkowo przygotowywali głównie przedstawienia okolicznościowe wystawiane na terenie Ośrodka (np. powitanie wiosny, dzień nauczyciela, jasełka). W listopadzie 2007 roku po raz pierwszy wzięli udział w przeglądzie teatralnym osób niepełnosprawnych w Bytomskim Centrum Kultury. Miesiąc później, wspólnie z uczennicami z ZST nr 2 w Chorzowie, wystawili w Młodzieżowym Domu Kultury pierwszy spektakl integracyjny pt.: „Przebudzenie”. Wtedy też, została podjęta decyzja o tym, że grupa teatralna zyskała oficjalną nazwę „Outsider”. Outsider czyli człowiek pozostający na uboczu społeczeństwa.