Menu Zamknij

Podsumowanie konferencji pt. Aktywne metody integracji społecznej

W dniu 22 kwietnia odbyła się konferencja w Starochorzowskim Domu Kultury pt. Aktywne metody integracji społecznej. Konferencja była zorganizowana przez CHSP SERCE przy współpracy Chorzowskiego Centrum Kultury w ramach programu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Konferencje uroczyście otworzyli Pani Prezes Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy „SERCE” Gabriela Skrzypek oraz Pan Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury Antoni Sobczyk.

Wykład inauguracyjny poprowadziła Pani Jolanta Radecka kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który odpowiadał na pytania czym jest integracja społeczna, jak obecnie wyglądają działania podejmowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej i jak daleko im do doskonałości. Podczas wykładu Pani Jolanta Radecka zwróciła, również uwagę na potrzebę zmian w strategii zarządzania Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Drugi wykład zatytułowany „Integracja społeczna przez aktywizację” poprowadziła Pani prof. Aldona Frączkiweicz-Wronka kierowniczka katedry Zarządzania Publicznego  i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym. W trakcie wystąpienia Pani Profesor zwróciła szczególną uwagę na to, że środki przekazywane przez państwo na integrację społeczną powinny procentować powstaniem obopólnych korzyści, dla osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla państwa.

Pani Iwona Nowak, organizatorka społecznościowa ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej przedstawiła uczestnikom program „Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych”. Program ten ma na celu wspomaganie nieformalnych grup, działających na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności oraz zaktywizowanie ludzi do decydowania o sobie i kształtowania otaczającej ich przestrzeni publicznej.  Liderka jednej z grup lokalnych Pani Barbara Kaczyńska, przedstawiła projekt z punktu widzenia odbiorcy, jak w praktyce jest on realizowany i jakie korzyści wynikają z tego dla grupy. Opowiadała ile udało się jej grupie zdziałać na osiedlu Kukuczki w Katowicach.

Konferencja została zakończona spektaklem pt. „Kochać i być kochanym” wystawianym przez teatralną grupę „Outsider”.

Wszystkim uczestnikom konferencji pt. Aktywne metody integracji społecznej bardzo serdecznie dziękujemy za udział.

Podsumowanie konferencji pt. Aktywne metody integracji