Menu Zamknij

Promocja Równych Szans – warsztaty

W ramach projektu Promocja Równych Szans dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich organizowane są warsztaty „Walka z wypaleniem zawodowym” oraz „Motywacyjno-integracyjne”. Projekt prowadzony jest przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Celem projektu Promocja Równych Szans jest promowanie aktywnej integracji społecznej, poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w aktywne działanie.

Cele warsztatów:

  1. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy,
  2. Doskonalenie umiejętności asertywnej komunikacji i budowania pozytywnych kontaktów,
  3. Kształtowanie postaw sprzyjających budowaniu relacji i otwartości na innych.

Program warsztatów.