Menu Zamknij

COVID-19

W związku z pandemią COVID 19  zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Kluby Seniora oraz Placówki Wsparcia Dziennego z dniem 12 marca zawiesiły swoją działalność.

Od 1 kwietnia „Chatki” (Placówki Wsparcia Dziennego) w ograniczonym zakresie wznowiły działalność zdalnie. Zajęcia odbywają się poprzez rozmowy telefoniczne oraz dostępne komunikatory. Wszyscy wychowawcy, kierownicy placówek oraz psycholog są w stałym kontakcie z podopiecznymi i ich rodzicami.

Działalność palcówek można śledzić m.in. na facebooku:

https://www.facebook.com/ChatkanaRatuszowej/

https://www.facebook.com/chatkana3maja/

https://www.facebook.com/Chatka-na-Piotra-652458941439260