Menu Zamknij

Dobry Start – dyżur

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1.07.2021 do 30.11.2021.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych świetlic CHATKA działających przy Chorzowskim Stowarzyszeniu Pomocy SERCE – Urząd Miasta Chorzów uruchomi dyżur pracowników ZUS, którzy pomogą złożyć wniosek.

Dyżur odbędzie się w dniu 28.07.2021 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3
w godzinach od 9:00 do 12:00

Prosimy o zabranie ze sobą:
nr PESEL, nr konta bankowego, adres szkoły dziecka, adres e-mail.

Nareszcie razem!

Z dniem 1.07.2021 kluby seniora przy ChSP Serce po długiej przerwie spowodowanej pandemią wznawiają swoją działalność.

COVID-19

W związku z pandemią COVID 19  zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Kluby Seniora oraz Placówki Wsparcia Dziennego z dniem 12 marca zawiesiły swoją działalność.

Od 1 kwietnia „Chatki” (Placówki Wsparcia Dziennego) w ograniczonym zakresie wznowiły działalność zdalnie. Zajęcia odbywają się poprzez rozmowy telefoniczne oraz dostępne komunikatory. Wszyscy wychowawcy, kierownicy placówek oraz psycholog są w stałym kontakcie z podopiecznymi i ich rodzicami.

Działalność palcówek można śledzić m.in. na facebooku:

https://www.facebook.com/ChatkanaRatuszowej/

https://www.facebook.com/chatkana3maja/

https://www.facebook.com/Chatka-na-Piotra-652458941439260

Paczki dla Seniorów

Coś na osłodę w tak trudnych dla wszystkich czasach.

Kochani Seniorzy, uczestnicy Klubów „Nasz Krąg”, „Przystań” i „Maciej”, Zdrowych i Spokojnych Świąt!

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!

Miasto Chorzów pilnie poszukuje wolontariuszy gotowych wesprzeć personel domów pomocy społecznej w Chorzowie.

Obecna trudna sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa powoduje poważne braki kadrowe w powyższych placówkach.

Zatem poszukujemy ludzi dobrej woli, chętnych i odpowiedzialnych, którzy w obliczu zagrożenia gotowi byliby służyć pomocą pensjonariuszom DPS.

Czynności związane z obsługą mieszkańców Domów wykonywane są w ścisłym rygorze sanitarnym.

Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny z CAS – 32 307 53 29 lub kontakt mailowy – cas@opschorzow.pl

Po długiej przerwie wróciliśmy!

Znów jesteśmy razem. Od 6 lipca 2020 swoją pełnią życia pracują nasze Chatki.

Klub Seniora „Nasz Krąg” wznawia swoje spotkania od 17 sierpnia 2020, natomiast Kluby Seniora „Maciej” i „Przystań” rozpoczynają spotkania od 1 września 2020.