Menu Zamknij

Konferencja „Aktywne metody integracji społecznej”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Aktywne metody integracji społecznej” organizowanej przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” przy współpracy Chorzowskiego Centrum Kultury. Wydarzenie to jest elementem projektu „Promocja Równych Szans”, a jego celem jest podjęcie dyskusji dotyczącej kierunku rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej w województwie śląskim. Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia w Starochorzowskim Domu Kultury.

Twoja Szansa

Informujemy, że realizujemy projekt „Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i pracujących w wieku od 18 do 30 lat mieszkających na terenie Chorzowa i miast ościennych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu specyficznej sytuacji rodzinnej. Projekt jest realizowany od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2015 poprzez doradztwo zawodowe, coaching, szkolenie z języka angielskiego, z podstaw obsługi komputera, poradnictwo psycho-społeczne i obywatelsko-prawne. Szczegóły na stronie projektu

Ferie, ferie i po feriach

Podczas ferii zimowych „Chatkowicze” spędzali czas bardzo aktywnie. Korzystaliśmy z zajęc na basenie, lodowisku, w szkole tańca, Skansenie, Muzeum, bibliotekach, Chorzowskim Centrum Kultury i wielu innych ciekawych miejscach. Szkoda, że ten czas minął tak szybko. 

Projekt TWOJA SZANSA

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem projektu „Twoja szansa” POKL.07.02.01 rozpoczynamy prace przygotowawcze i nabór kandydatów do projektu.