Menu Zamknij

Jubileusz Chatek

Dnia 29 września w DK Batory odbyło się tradycyjne już spotkanie podsumowujące kolejny rok działania Zespołu Świetlic Dzielnicowych Chatka.

Zbiórka Żywności

W czasie wrześniowej zbiórki żywności zbieraliśmy artykuły spożywcze w sklepach „Biedronka” w Chorzowie na ul. Katowickiej (254,00 kg), na ul. Ryszki (181,oo kg), na ul. Gałeczki (175,00 kg) oraz w Rudzie Śląskiej na ul. Radoszowskiej 370,oo kg). Za życzliwość i okazaną  pomoc  dziękujemy kierownictwu sklepów a także wszystkim tym, którzy ofiarowali żywność dla dzieci z naszych Świetlic dzielnicowych Chatka. Kolejna zbiórka żywności odbędzie się na początku grudnia, aby w ten sposób zebrać słodycze na paczki świąteczne dla naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że zbiórka będzie jeszcze bardziej obfita.

Barwy jesieni

Dnia 6 października o godz. 16.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 20 odbędzie się tradycyjny już festyn rodzinny Przedszkoli „Barwy jesieni” organizowany przez nasze Stowarzyszenie w ramach priorytetu „Serce dla dziecka”. W festynie udział wezmą  przedszkolaki z Przedszkoli Nr 3, 4 i 6 z Chorzowa a także po raz pierwszy w tym roku uczestnicy „zerówki” szkolnej. W programie liczne zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców.

Patronat honorowy nad festynem objął Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów d/s Społecznych Wiesław Ciężkowski.

8 lat CHATEK

Dnia 29 września o godz. 17.00 w Domu Kultury Batory odbędzie się uroczystość z okazji 8-lecia „Chatek”. Honorowy patronat nad imprezą pełni Zastępca Prezydenta Miasta d/s Społecznych Wiesław Ciężkowski. W programie podsumowanie dotychczasowej działalności Chatek, występy artystyczne podopiecznych i opiekunów a także tradycyjne już wręczenie honorowych odznak „Przyjaciel Chatki”.

Kurs komputerowy

Informacja ta dotyczy Otwartego Kursu Komputerowego rozpoczętego w PPO przy ul. Dworcowej 3/3. Kurs będzie kontynuowany od poniedziałku 11 do środy 13 lipca Wszystkich zainteresowanych dokończeniem kursu zapraszamy na godzinę 12:00 do Chorzowskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie.

Pionierskie działanie Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy SERCE na polu poradnictwa obywatelskiego

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE istnieje w Chorzowie od grudnia 2002 roku. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje od marca 2003. Pierwszymi realizowanymi przez nas zadaniami było prowadzenie Domów Dziennego Pobytu przy ul. 3 Maja i Wolności oraz świetlicy dzielnicowej Chatka przy ul, Ratuszowej. We wrześniu tego samego roku uruchomiono kolejną świetlicę przy ul. Głównej w Maciejowicach.

Festyn dzielnicowy

Gimnazjum nr 8 w Chorzowie zorganizowało festyn dzielnicowy, na którym nie zabrakło podopiecznych świetlic dzielnicowych CHATKA.  Wszyscy bawili się wspaniale – już się nie możemy doczekać kolejnego festynu.